• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

DOÇ. Dr. ÇELEBİ ULUYOL

Click for Curriculum Vitae

Resmi web sayfamdır. Bana ait güncel bilgileri bu sayfadan takip edebilirsiniz. İletişim için e-posta kullanınız.
ÖĞRENİM BİLGİSİ

LİSANS

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
1998-2002


Bitirme tezi: SQL Server 2000 programının detaylı olarak incelenmesi

YÜKSEK LİSANS

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ
2003-2006


Tez adı: Singüler tedirgemeli iki-nokta sınır değer problemlerinin başlangıç değer yaklaşımı tabanlı çok nokta sınır deger çözümünün bilgisayarda yaptırılması


DOKTORA

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ
2006-2011


Tez adı: Web destekli örnek olay yönteminde çoklu bakış açısı ve yüz yüze etkileşimin öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerine etkisi

GÖREVLER

Bilgisayar öğretmeni, Etimesgut Anadolu Ticaret Meslek Lisesi

Arş. Gör., Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Öğr. Gör., Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Öğr. Gör. Dr., Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi


  • ÖĞRETMEN, 2002-2005
  • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 2005-2011
  • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, 2011-2011
  • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR), 2011-2018
  • DOÇ. DR., 2018-ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

A.15 Uluyol, Çelebi. (2019). “Augmented Reality in Education.” In Oxford Bibliographies in Education. Ed. Anne Hynds. New York: Oxford University Press, DOI: 10.1093/OBO/9780199756810-0216.

      Bu makaleyi yazmam için Oxford Üniversitesi'nden özel bir teklif aldım. Teklifi kabul ettim, makaleyi yazdım, yazmış olduğum makalenin hakem süreçleri tamamlandı ve şu an yayında. Şunu da özellikle belirtmeliyim ki Oxford Üniversity Press "Eğitim" kategorisinde 10 Haziran 2019 itibariyle dünya genelinde 217 tane makale yayımlamıştır. Burada makalesi çıkan Türkiye'den hiç bir bilim insanı yoktur. "Eğitim" kategorisinde makalesi yayınlanmış ilk Türk bilim insanı da benim ( İlgili sayfa için tıklayınız ). Beni tanıyanlar çok iyi bilir ki böyle bir paylaşımı asla yapmazdım, ancak dünya için küçük benim için büyük bu başarıyı kendi web sayfamdan duyurmak istedim. Hem ülkem, hem üniversitem olan Gazi Üniversitesi, hem de kendi adıma onurla ve gururla ifade etmek isterim.

A.14 Gökçearslan, Ş., Uluyol, Ç. ve Şahin, S. (2018). Smartphone addiction, cyberloafing, stress and social support among university students: A path analysis. Children and Youth Services Review, 91, 47-54., https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2018.05.036

A.13 Topaloğlu, N., Şahin, S. ve Uluyol, Ç. (2018). Comparing the effectiveness of a microprocessor training system and a simulator to teach computer architecture. International Journal of Engineering Education, 34(3), 1138-1144.

A.12 Şahin, S. ve Uluyol, Ç. (2016). Preservice teachers' perception and use of personal learning environments (PLEs). International Review of Research in Open and Distance Learning, 17(2), 1-21.

A.11 Uluyol, Ç. ve Şahin, S. (2016). Elementary school teachers’ ICT use in the classroom and their motivators for using ICT. British Journal of Educational Technology, 47(1), 65-75., Doi: 10.1111/bjet.12220

A.10 Uluyol, Ç. (2013). ICT integration in Turkish schools: Recall where you are coming from to recognise where you are going to. British Journal of Educational Technology, 44(1), 10-13., Doi: 10.1111/j.1467-8535.2012.01314.x

A.9 Uluyol, Ç. (2014). Augmented reality learning: From the perspective of engineering into the educational context. Journal of Environmental Protection and Ecology, 15(3A), 1461-1471. (Eğitim özel sayısı)

A.8 Uluyol, Ç. ve Eryılmaz, S. (2014). Examining pre-service teachers' opinions regarding to augmented reality learning. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(3), 403-413.

A.7 Ocak, M. A. ve Uluyol, Ç. (2010). Investigation of college students' intrinsic motivation in project baed learning. International Journal of Human Sciences, 7(1), 1152-1169.

A.6 Uluyol, Ç. ve Güyer, T. (2014). Web destekli örnek olay yönteminde yüz yüze etkileşimin öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerine etkisi. Eğitimde Kuram ve Uygulama / Journal ofTheory and Practice in Education, 10(4), 918-941.

A.5 Şahin, S., Ocak, M. A. ve Uluyol, Ç. (2009). A systematic evaluation of preservice teachers' opinions on learning objects. International Journal of Human Sciences, 6(2), 723-736.

A.4 Eryılmaz, S. ve Uluyol, Ç. (2015). 21. yüzyıl becerileri ışığında Fatih projesi değerlendirmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(2), 209-229.

A.3 Baran, E., Çakır, H. ve Uluyol, Ç. (2015). Web browser forensic analysis review. International Journal of Human Sciences, 12(2), 757-774., Doi: http://dx.doi.org/10.14687/ijhs.v12i2.3244

A.2 Özden, M. T. ve Uluyol, Ç. (2014). A study on habits of using social media by high school students. European International Journal of Science and Technology, 3(7), 41-50.

A.1 Uluyol, Ç. (2009). Problem temelli öğrenmenin öğrenci başarısına etkisi ve öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 19-36.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

B.1 Çakır, H., Karadeniz Oran, Ş. ve Uluyol, Ç. (2009). Student engagement experiences in a problem-based course with blended learning environment. World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education, 2009(1), 2415-2419. (Tam metin bildiri).

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler

C2.8 Adli Bilisim ve Elektronik Deliller, Bölüm adı:(Farklı isletim sistemlerinin incelenmesi) (2014)., ULUYOL ÇELEBİ, DEMİRALAY RAZİYE, Seçkin Yayıncılık, Editör:Hüseyin ÇAKIR, Mehmet Serkan KILIÇ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 536, ISBN:978-975-02-2873-5, (Türkçe Bilimsel Kitap).

C2.7 Güncel Tehdit: Siber Suçlar, Bölüm adı:(Ulusal siber güvenlik stratejisi ve yürütülen çalısmalar) (2014)., ULUYOL ÇELEBİ, Seçkin Yayıncılık, Editör: Hüseyin ÇAKIR, Mehmet Serkan KILIÇ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 328, ISBN:978-975-02-2871-1, Türkçe (Bilimsel Kitap).

C2.6 İnternet Temelli Egitim, Bölüm adı:(Tasarım ilkeleri) (2008)., KARADENIZ ORAN SIRIN, ÇAKIR HASAN, ULUYOL ÇELEBI, Nobel Yayınevi, Editör:Halil Ibrahim YALIN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 347, ISBN:978-605-395-123-0, Türkçe (Bilimsel Kitap).

C2.5 Internet Temelli Egitim, Bölüm adı:(Ögretim stratejileri) (2008)., ÇAKIR HASAN, ULUYOL ÇELEBI, KARADENIZ ORAN ŞİRİN, Nobel Yayınevi, Editör:Halil Ibrahim YALIN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 347, ISBN:978-605-395-123-0, Türkçe (Bilimsel Kitap).

C2.4 Eğitimciler için Bilisim Teknolojileri, Bölüm adı:(Web temelli egitim) (2014)., ULUYOL ÇELEBI, ÇAKIR HÜSEYIN, ERYILMAZ SELAMI, PEGEM AKADEMI, Editör:Selami Eryılmaz, Hüseyin Çakır, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 632, ISBN:978-605-364-723-2, Türkçe (Bilimsel Kitap).

C2.3 Eğitimciler için Bilisim Teknolojileri, Bölüm adı:(Mobil ögrenme) (2014)., ÇAKIR HÜSEYIN, ULUYOL ÇELEBİ, PEGEM AKADEMI, Editör:Selami Eryılmaz, Hüseyin Çakır, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 632, ISBN:978-605-364-723-2, Türkçe (Bilimsel Kitap).

C2.2 Eğitsel Dijital Oyunlar: Kuram, Tasarım ve Uygulama, Bölüm adı:(Egitsel dijital oyunların degerlendirilmesi) (2013)., ULUYOL ÇELEBI, Pegem Akademi, Editör: Mehmet Akif OCAK, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 320, ISBN:6053645153, Türkçe (Bilimsel Kitap).

C2.1 Emerging Tools and Applications of Virtual Reality in Education, Bölüm adı:(Augmented Reality: A new direction in education) (2016)., ULUYOL ÇELEBI, SAHIN SAMI, IGI Global, Editör: Dong Hwa Choi, Amber Dailey-Hebert, Judi Simmons Esdes, Basım sayısı:1, ISBN:2326-8905. Ingilizce(Bilimsel Kitap).

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

D.10 Uluyol, Ç. ve Şahin, S. (2018). Pedagojik formasyon öğrencilerinin öğretmen kimliği ve mesleki kaygı durumlarının incelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 22(4), 1051-1072.

D.9 Uluyol, Ç. ve Karadeniz Oran, Ş. (2009). Bir harmanlanmıs ögrenme ortamı örnegi: Ögrenci basarısı ve görüsleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 60-84.

D.8 Gökmen, L., Gülnar, M., Peker, Ş., Uluyol, Ç. ve Şahin, S. (2015). Avrupa ülkelerindeki uzaktan eğitim programları üzerine bir inceleme. Türkiye Sosyal Arastırmalar Dergisi, 19(3), 11-32.

D.7 Özel, C. ve Uluyol, Ç. (2016). Bir arttırılmış gerçeklik uygulamasının geliştirilmesi ve öğrenci görüşleri. Türkiye Sosyal Arastırmalar Dergisi, 20(3), 793-823.

D.6 Meriçelli, M. ve Uluyol, Ç. (2016). Web ve mobil destekli harmanlanmış öğrenme ortamlarının öğrencilerin motivasyon ve akademi başarılarına etkisi. Turkish Studies, 11(9), 879-905., Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9781.

D.5 Taşdemir, L. ve Uluyol, Ç. (2016). Üstün Yetenekli Öğrencilerin Bilgisayara Karşı Tutum ve Teknolojiyle Kendi Kendine Öğrenmeleri Arasındaki ilişkinin incelenmesi. Part B: Türk Fen Egitimi Dergisi, 13(2), 91-110, Doi: doi: 10.12973/tused.10181a.

D.4 Şahin, S., İbili, E. ve Uluyol, Ç. (2016). Öğretmen Adaylarında Problem Çözme Eğilimi ve İnternet Bağımlılıgı İlişkisinin İncelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Doi: 10.5578/jss.44445.

D.3 Uluyol, Ç., Demiralay, R., Şahin, S. ve Eryılmaz, S. (2014). Öğretmen adaylarının oyun tercihleri ve bilgisayar oyunu oynama alışkanlıklarının incelenmesi: Gazi Üniversitesi örneği. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education.

D.2 Meriçelli, M., Taşdemir, L. ve Uluyol, Ç. (2014). Türkiye'de uzaktan eğitimin öğretim programları ve öğrenme yönetim sistemleri açısından incelenmesi. Middle Eastern & African Journal of Educational Research(12), 50-58.

D.1 Baysan, E. ve Uluyol, Ç. (2016). Arttırılmış Gerçeklik Kitabının (AG-KİTAP) Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi ve Eğitim Ortamlarında Kullanımı Hakkında Öğrenci Görüşleri. Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama,7(14), 55-78.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

E.32 Uluyol, Ç. (2019). Böte öğrencilerinin Arduino ile ilgili görüşlerinin incelenmesi, 13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 2-4 Mayıs 2019, Kırşehir, Türkiye.

E.31 Uluyol, Ç. (2019). İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin Arduino ile ilgili görüşlerinin incelenmesi, 13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 2-4 Mayıs 2019, Kırşehir, Türkiye.

E.30 Uluyol, Ç. (2019). Arttırılmış gerçeklik ve kullanım alanları. 4th International Congress on 3D Printing (Addictive Manufacturing) Technologies and Digital Industry. 11-14 Nisan 2019, Antalya, Türkiye.

E.29 Eroğlu, H. ve Uluyol, Ç. (2018). İnternet bağlantısı olmadan SMS yoluyla içerik aktarımı. International Congress on Students Multidisciplinary Academic Students. 29-30 Kasım, Ankara, 134-138.

E.28 Uluyol, Ç. (2018). Dijital oyunlarla ilgili aile görüşlerinin incelenmesi. International Child and Information Safety Congress "Digital Games". 11-13 Nisan, Ankara, Panel sunumu: Panel Başkanı: Prof. Dr. Ferhan ODABAŞI

E.27 Uluyol, Ç. (2014). Augmented reality books (AR-Books): Simple Illuminations in the pages or new pedagogical tools for learning?. II. International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 86-90.

E.26 Uluyol, Ç., Özdemir, S. ve Ağca, R. K. 2010). New trends in educational technology: M-Learning and U-Learning. 10th International Educational Technology Conference (IETC2010), 996-998.

E.25 Özden, M. T. ve Uluyol, Ç. (2014). Lise öğrencilerinin sosyal medya kullanma alışkanlıklarının incelenmesi. International Conference on New Trends in Educational Technology, 31.

E.24 Ocak, M. A. ve Uluyol, Ç. (2009). The effect of project based learning on college students' intrinsic motivation. 9th International Educational Technology Conference (IETC2009).

E.23 Çakır, H., Karadeniz Oran, Ş., Uluyol, Ç. ve Delialioğlu, Ö. (2010). A comparison of student engagement between a blended learning and a traditional learning course in higher education. 10th International Educational Technology Conference (IETC2010).

E.22 Uluyol, Ç. ve Eryılmaz, S. (2012). Arttırılmış gerçeklik ve eğitimde kullanımı. 6. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, 219.

E.21 Karadeniz Oran, Ş. ve Uluyol, Ç. (2008). Proje temelli öğrenmede performans değerlendirme üzerine bir uygulama. 2. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu.

E.20 Uluyol, Ç. ve Karadeniz Oran, Ş. (2008). Harmanlanmış öğrenme ortamlarında proje temelli öğrenmeye ilişkin öğrenci görüşleri. 8th International Educational Technology Conference (IETC2008).

E.19 Uluyol, Ç. ve Özdemir, S. (2009). Bilgisayar I dersinin SCORM standartlarına uygun öğrenme nesnelerinin kullanıldığı öğrenme yönetim sistemi ile desteklenmesi. 3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu.

E.18 Uluyol, Ç., Demiralay, R., Şahin, S. ve Eruılmaz, S. (2014). Öğretmen adaylarının oyun tercihleri ve bilgisayar oyunu oynama alışkanlıklarının incelenmesi: Gazi Üniversitesi örneği. II. International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 107.

E.17 Şahin, S., Ocak, M. A. ve Uluyol, Ç. (2009). Preservice teachers' opinions on learning objects. 3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu.

E.16 Uluyol, Ç. ve Güyer, T. (2012). Web ortamında uygulanabilir örnek olay yöntemi. 6. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, 208.

E.15 Baysan, E. ve Uluyol, Ç. (2015). Arttırılmış Gerçeklik Kitap ve Eğitim Ortamları Kullanımı Hakkında Öğrenci Görüşleri. 3. International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium.

E.14 Baysan, E. ve Uluyol, Ç. (2015). Augmented Reality Technologies and Fields of Use. IDEAL 2015.

E.13 Şahin, S. ve Uluyol, Ç. (2015). Öğretmen Adaylarının Kişisel Öğrenme Ortamlarına Dair Algı, Tutum ve Kullanma Durumlarının İncelenmesi. 24. Ulusal Egitim Bilimleri Kongresi, 20-21.

E.12 Işık, Z. E. ve Uluyol, Ç. (2016). Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi. 6th World Conference on Innovation And Computer Sciences, (INSODE-2016).

E.11 Meriçelli, M. ve Uluyol, Ç. (2016). Öğretmen Adaylarının Mobil Destekli Harmanlanmış Öğrenme Ortamına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. ICITS 2016, 324-324.

E.10 Sen, T. ve Uluyol, Ç. (2016). Uyarlanabilir Bir Matematik Öğrenme Platformunun Tasarlanması Ve Geliştirilmesi. 4. International Instructional Technologies & Teacher Eduction Symposium, 203-203.

E.9 Yedirir, G. ve Uluyol, Ç. (2016). The opinions of undergraduate students for information security and cyber crimes in social networks. International Conference on Advanced Technology and Sciences, 116-116.

E.8 Akalın, U. ve Uluyol, Ç. (2016). Mobil Cihazlar, Mobil Adli Bilişim ve Önerilen Süreç Modeli. 18. Akademik Bilisim Konferansı.

E.7 Meriçelli, M., Ocak, M. A. ve Uluyol, Ç. (2015). Web ve Mobil Destekli Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi. 24. Ulusal Egitim Bilimleri Kongresi, 15-15.

E.6 Uluyol, Ç., Şahin, S. ve Gökçearslan, Ş. (2017). Bilgisayarca Düşünme: Nedir? Ne Değildir? 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu. Malatya, Türkiye.

E.5 Uluyol, Ç., Şahin, S. ve İbili, E. (2017). Formasyon Grubu Öğretmen Adaylarının Mesleki Yeterlilik Algıları ile Öğretmenliğe Yönelik Tutum ve Algılarınınİncelenmesi. 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu. Malatya, Türkiye.

E.4 Gökçearslan, Ş., Uluyol, Ç. ve Şahin, S. (2017). Üniversite Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığı, Siberaylaklık, Stres ve Sosyal Desteğe Yönelik Bir Yol Analizi. 5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium. İzmir, Türkiye

E.3 Uluyol, Ç. ve Şahin, S. (2017). Pedagojik Formasyon Eğitimi Öğrencilerinin Bilgisayarca Düşünme Becerilerinin İncelenmesi. 5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium. İzmir, Türkiye.

E.2 Uluyol, Ç., Şahin, S. ve Gökçearslan, Ş. (2017). Nesnelerin İnterneti ve Eğitime Yansımaları. 5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium. İzmir, Türkiye.

E.1 Uluyol, Ç. ve Özden, M. T. (2018). Dijital Oyunlarla İlgili Aile Görüşlerinin İncelenmesi. Uluslararası Çocuk ve Bilgi Güvenliği Kongresi "Dijital Oyunlar". Ankara, Türkiye. (Panel)

G. Diğer Yayınlar

G.1 EDITÖRLÜK : ULUYOL ÇELEBI (2015). Türkiye Sosyal Arastırmalar Dergisi (3.sayı-Aralık sayısı). Akademisyenler Birligi.

G.2 HAKEMLIK : ULUYOL ÇELEBI. COMPUTERS & EDUCATION(Özgün Makale).

G.3 HAKEMLIK : ULUYOL ÇELEBI. BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY(Özgün Makale).

G.4 HAKEMLIK : ULUYOL ÇELEBI. Mevlana International Journal of Education(Özgün Makale).

G.5 HAKEMLIK : ULUYOL ÇELEBI. Universal Access in the Information Society(Özgün Makale).

G.6 HAKEMLIK : ULUYOL ÇELEBI. Universal Access in the Information Society(Özgün Makale).

G.7 EDITÖRLÜK : ULUYOL ÇELEBI (2015). Higher Education Studies No:1. Canadian Center of Science and Education.

G.8 EDITÖRLÜK : ULUYOL ÇELEBI (2015). Higher Education Studies No:1. Canadian Center of Science and Education.

G.9 EDITÖRLÜK : ULUYOL ÇELEBI (2015). Higher Education Studies No:1. Canadian Center of Science and Education.

G.10 HAKEMLIK : ULUYOL ÇELEBI. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education(Özgün Makale).

G.11 HAKEMLIK : ULUYOL ÇELEBI. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education(Özgün Makale).

G.12 HAKEMLIK : ULUYOL ÇELEBI. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education(Özgün Makale).

G.13 HAKEMLIK : ULUYOL ÇELEBI. Higher Education Studies(Özgün Makale).

G.14 HAKEMLIK : ULUYOL ÇELEBI. Higher Education Studies(Özgün Makale).

G.15 HAKEMLIK : ULUYOL ÇELEBI. Higher Education Studies(Özgün Makale).

G.16 HAKEMLIK : ULUYOL ÇELEBI. Egitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama(Özgün Makale).

G.17 HAKEMLIK : ULUYOL ÇELEBI. Egitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama(Özgün Makale).

G.18 HAKEMLIK : ULUYOL ÇELEBI. Egitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama(Özgün Makale).

G.19 EDITÖRLÜK : ULUYOL ÇELEBI (2015). Türkiye Sosyal Arastırmalar Dergisi (1.Sayı-Nisan sayısı). Akademisyenler Birligi.

G.20 EDITÖRLÜK : ULUYOL ÇELEBI (2015). Türkiye Sosyal Arastırmalar Dergisi (1.Sayı-Nisan sayısı). Akademisyenler Birligi.

G.21 EDITÖRLÜK : ULUYOL ÇELEBI (2015). Higher Education Studies No:3. Canadian Center of Science and Education.

G.22 EDITÖRLÜK : ULUYOL ÇELEBI (2015). Higher Education Studies No:3. Canadian Center of Science and Education.

G.23 EDITÖRLÜK : ULUYOL ÇELEBI (2015). Türkiye Sosyal Arastırmalar Dergisi (2.Sayı-Agustos sayısı). Akademisyenler Birligi.

G.24 EDITÖRLÜK : ULUYOL ÇELEBI (2015). Türkiye Sosyal Arastırmalar Dergisi (2.Sayı-Agustos sayısı). Akademisyenler Birligi.

G.25 EDITÖRLÜK : ULUYOL ÇELEBI (2015). Türkiye Sosyal Arastırmalar Dergisi (2.Sayı-Agustos sayısı). Akademisyenler Birligi.

G.26 EDITÖRLÜK : ULUYOL ÇELEBI (2015). Higher Education Studies No:2. Canadian Center of Science and Education.

G.27 EDITÖRLÜK : ULUYOL ÇELEBI (2015). Higher Education Studies No:2. Canadian Center of Science and Education.

G.28 EDITÖRLÜK : ULUYOL ÇELEBI (2015). Higher Education Studies No:2. Canadian Center of Science and Education.

G.29 EDITÖRLÜK : ULUYOL ÇELEBI (2015). Higher Education Studies No:5. Canadian Center of Science and Education.

G.30 EDITÖRLÜK : ULUYOL ÇELEBI (2015). Higher Education Studies No:5. Canadian Center of Science and Education.

G.31 EDITÖRLÜK : ULUYOL ÇELEBI (2015). Higher Education Studies No:4. Canadian Center of Science and Education.

G.32 EDITÖRLÜK : ULUYOL ÇELEBI (2015). Higher Education Studies No:4. Canadian Center of Science and Education.

G.33 EDITÖRLÜK : ULUYOL ÇELEBI (2015). Higher Education Studies No:6. Canadian Center of Science and Education.

G.34 HAKEMLIK : ULUYOL ÇELEBI. Higher Education Studies.

G.35 HAKEMLIK : ULUYOL ÇELEBI. Higher Education Studies.

G.36 EDITÖRLÜK : AÇIK FATMA,Arpacı Fatma,ULUYOL ÇELEBI (2016). Türkiye Sosyal Arastırmalar Dergisi (Nisan - 1. Sayı). Akademisyenler Birligi.

G.37 EDITÖRLÜK : AÇIK FATMA,Arpacı Fatma,ULUYOL ÇELEBI (2016). Türkiye Sosyal Arastırmalar Dergisi (Nisan - 1. Sayı). Akademisyenler Birligi.

G.38 EDITÖRLÜK : AÇIK FATMA,arpacı Fatma,ULUYOL ÇELEBI (2016). Türkiye Sosyal Arastırmalar Dergisi (Aralık - 3. Sayı). Akademisyenler Birligi.

G.39 EDITÖRLÜK : SAHIN SAMI,ULUYOL ÇELEBI (2016). Egitimde Bilisim Teknolojileri I-II. Pegem Akademi.

G.40 EDITÖRLÜK : AÇIK FATMA,arpacı Fatma,ULUYOL ÇELEBI (2016). Türkiye Sosyal Arastırmalar Dergisi (Agustos - 2. Sayı). Akademisyenler Birligi.

G.41 HAKEMLIK : ULUYOL ÇELEBI (2016). Computer Applications in Engineering Education.

G.42 HAKEMLIK : ULUYOL ÇELEBI (2016). Higher Education Studies.

G.43 HAKEMLIK : ULUYOL ÇELEBI (2016). Universal Access in the Information Society.

G.44 HAKEMLIK : ULUYOL ÇELEBI (2016). American Association for Science and Technology.

G.45 HAKEMLIK : ULUYOL ÇELEBI (2016). Journal of Instructional Technologies & Teacher Education.

G.46 HAKEMLIK : ULUYOL ÇELEBI (2016). British Journal of Educational Technology.

G.47 HAKEMLIK : ULUYOL ÇELEBI (2016). Bilisim Teknolojileri Dergisi.

G.48 HAKEMLIK : ULUYOL ÇELEBI (2016). Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi.

G.49 HAKEMLIK : ULUYOL ÇELEBI (2016). On Dokuz Mayıs Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi.

G.50 HAKEMLIK : ULUYOL ÇELEBI (2017). Bilişim Teknolojileri Dergisi.

G.51 HAKEMLIK : ULUYOL ÇELEBI (2017). Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler DergisiUşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.

G.52 HAKEMLIK : ULUYOL ÇELEBI (2017). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi.

G.53 HAKEMLIK : ULUYOL ÇELEBI (2017). Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.

G.54 HAKEMLIK : ULUYOL ÇELEBI (2017). The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences.

G.55 HAKEMLIK : ULUYOL ÇELEBI (2017). Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama.

H. Projeler

H.4 Mobil Adli Bilişim Modeli Geliştirme ve Örnek Bir Uygulama, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 16/02/2016 - 10/10/2017.

H.3 Bilgisayar II dersinin SCORM standartlarına uygun öğrenme nesnelerinin kullanıldıgı öğrenme yönetim sistemi ile desteklenmesi, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Arastırmacı, 01/03/2009 - 01/03/2011

H.2 Ilkögretim sınıflarında bilişim teknolojilerinin öğretim amaçlı kullanımının incelenmesi, örnek olayların derlenmesi ve öğretmen egitiminde kullanılması, TÜBITAK PROJESI, Bursiyer, 01/12/2009 - 01/02/2011

H.1 Basılı materyallerin mobil multimedia ile desteklenmesi, ARASTIRMA PROJESI, Arastırmacı, H.4 01/12/2010 - 01/02/2012

I. Patent/Ödül/Tasarım ve Diğer Belgeler

9. Gazi Üniversitesi Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü, 2012

8. TÜBİTAK Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü, 2012

7. Gazi Üniversitesi Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü, 2013

6. TÜBİTAK Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü, 2013

5. Gazi Üniversitesi Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü, 2014

4. TÜBİTAK Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü, 2014

3. Gazi Üniversitesi Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü, 2016

2. TÜBİTAK Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü, 2016

1. Gazi Üniversitesi Atıf Ödülü, 2016

K. Lisansüstü tez danışmanlığı

K.9 İnternet bağlantısı olmadan SMS yoluyla içerik aktarımı, Hasan EROĞLU, (2019), Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Bilişim Sistemleri ABD.

K.8 Siber güvenlik ekosisteminin geliştirilmesi, Zeynep Ebru IŞIK, (2019), Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Adli Bilişim ABD.

K.7 Arttırılmıs gerçeklik kitap (AG-kitap) kullanımının ögrencilerin akademik basarısına etkisi ve ortamla ilgili ögrenci görüsleri, EMRE BAYSAN, (2015). Gazi Üniversitesi, Tez No:397402

K. 6 Web ve mobil destekli harmanlanmıs ögrenme ortamlarının ögrencilerin motivasyon ve akademik basarılarına etkisi, MURAT MERIÇELLI, (2015). Gazi Üniversitesi,Tez No:429500

K.5 MOBIL CIHAZLARDA ADLI BILISIM ÇALISMALARINA YÖNELIK BIR MODEL ÖNERISI, UGUR AKALIN, (2016). Gazi Üniversitesi,Tez No:449433

K.4 Sosyal ağlarda güvenlik ve bilişim suçlarına yönelik üniversite öğrencilerinin görüşleri, Gazi Yedirir, (2017), Gazi Üniversitesi, Tez no: 476755

K.3 Özel yetenekli öğrencilerin bilgisayara yönelik tutumları ve teknoloji ile kendi kendine öğrenmeleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, Levent TAŞDEMİR, (2017), Gazi Üniversitesi, Tez no: 461499

K.2 Uyarlanabilir bir Matematik Öğrenme Platformunun Tasarlanması ve Geliştirilmesi, Tuba TUNA ŞEN, (2018), Gazi Üniversitesi.

K.1 Türkiye'de ve Dünyada Adli Bilişim Eğitim Uygulamalarının İncelenmesi ve Türkiye için Uygulamaya Yönelik Teklifler, Şükrü ELVEREN, (2018), Gazi Üniversitesi.

L. Eğitim-Öğretim Faaliyeti
Girdiğim derslerin listesine ulaşmak için Tıklayınız

(Sadece son 2 yıl)

Bölüm (2017-2018 Güz) Ders Adı
 ADLİ BİLİŞİM   YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ 
 ADLİ BİLİŞİM   YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI 
 ADLİ BİLİŞİM (UZAKTAN ÖĞRETİM)   DÖNEM PROJESİ 
 BİLİŞİM SİSTEMLERİ   YÜKSEK LİSANS TEZ HAZIRLIK 
 BİLİŞİM SİSTEMLERİ   SEMİNER (YÜKSEK LİSANS) 
 BİLİŞİM SİSTEMLERİ   YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ 
 BİLİŞİM SİSTEMLERİ   YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI 
 BİLİŞİM SİSTEMLERİ (UZAKTAN ÖĞRETİM)   DÖNEM PROJESİ 
 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi   UZMANLIK ALAN DERSİ 
 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi   Tez Dönemi 
 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi   UZMANLIK ALAN DERSİ 
 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi   Tez Dönemi 
 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi   Yeterlilik Dönemi 
 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ   BİLGİSAYAR DONANIMI 
 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ   İŞLETİM SİSTEMLERİ VE UYGULAMALARI  
Bölüm (2016-2017 Bahar) Ders Adı
 ADLİ BİLİŞİM   YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ 
 ADLİ BİLİŞİM   YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI 
 ADLİ BİLİŞİM (UZAKTAN ÖĞRETİM)   DÖNEM PROJESİ 
 BİLGİSAYAR BİLİMLERİ   DÖNEM PROJESİ 
 BİLGİSAYAR EĞİTİMİ   YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
 BİLGİSAYAR EĞİTİMİ   YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI
 BİLİŞİM SİSTEMLERİ   YÜKSEK LİSANS TEZ HAZIRLIK 
 BİLİŞİM SİSTEMLERİ   SEMİNER (YÜKSEK LİSANS) 
 BİLİŞİM SİSTEMLERİ   YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ 
 BİLİŞİM SİSTEMLERİ   YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI 
 BİLİŞİM SİSTEMLERİ (UZAKTAN ÖĞRETİM)   DÖNEM PROJESİ
 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi   UZMANLIK ALAN DERSİ 
 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi   Tez Dönemi 
 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ   BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM 
 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ   SEÇMELİ-II (NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA)  
 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ   ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 
 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ   ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 
 HASTA ve YAŞLI HİZMETLERİ   Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 
Bölüm (2016-2017 Güz) Ders Adı
 ADLİ BİLİŞİM   İŞLETİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİ 
 ADLİ BİLİŞİM   YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ 
 ADLİ BİLİŞİM   YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI 
 ADLİ BİLİŞİM (UZAKTAN ÖĞRETİM)   İŞLETİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİ 
 ADLİ BİLİŞİM (UZAKTAN ÖĞRETİM)   DÖNEM PROJESİ 
 BİLİŞİM SİSTEMLERİ   ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK ORTAMLARI ANALİZ VE TASARIMI 
 BİLİŞİM SİSTEMLERİ   YÜKSEK LİSANS TEZ HAZIRLIK 
 BİLİŞİM SİSTEMLERİ   SEMİNER (YÜKSEK LİSANS) 
 BİLİŞİM SİSTEMLERİ   YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ 
 BİLİŞİM SİSTEMLERİ   YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI 
 BİLİŞİM SİSTEMLERİ (UZAKTAN ÖĞRETİM)   ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK ORTAMLARI ANALİZ VE TASARIMI 
 BİLİŞİM SİSTEMLERİ (UZAKTAN ÖĞRETİM)   DÖNEM PROJESİ 
 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi   UZMANLIK ALAN DERSİ 
 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ   BİLGİSAYAR DONANIMI 
 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ   İŞLETİM SİSTEMLERİ VE UYGULAMALARI  
 ARAPÇA ÖĞRETMENLİĞİ   Eğitim Bilimine Giriş 
 BEDEN EĞİTİMİ   Eğitim Bilimine Giriş 
 BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ   Eğitim Bilimine Giriş 
 İNGİLİZ DİLİ ÖĞRETMENLİĞİ   Eğitim Bilimine Giriş 
 KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ   Eğitim Bilimine Giriş 
 MUHASEBE-FİNANSMAN   Eğitim Bilimine Giriş 
 RUSÇA   Eğitim Bilimine Giriş 
 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ   Eğitim Bilimine Giriş 
 YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ    Eğitim Bilimine Giriş 
Bölüm (2015-2016 Bahar) Ders Adı
 ADLİ BİLİŞİM   İŞLETİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİ 
 ADLİ BİLİŞİM   YÜKSEK LİSANS TEZ HAZIRLIK 
 ADLİ BİLİŞİM   SEMİNER 
 ADLİ BİLİŞİM   YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ 
 ADLİ BİLİŞİM   YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI 
 ADLİ BİLİŞİM (UZAKTAN ÖĞRETİM)   İŞLETİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİ 
 ADLİ BİLİŞİM (UZAKTAN ÖĞRETİM)   DÖNEM PROJESİ 
 BİLGİSAYAR EĞİTİMİ   YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ 
 BİLGİSAYAR EĞİTİMİ   YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI 
 BİLİŞİM SİSTEMLERİ   ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK ORTAMLARI ANALİZ VE TASARIMI 
 BİLİŞİM SİSTEMLERİ   YÜKSEK LİSANS TEZ HAZIRLIK 
 BİLİŞİM SİSTEMLERİ   SEMİNER 
 BİLİŞİM SİSTEMLERİ   YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ 
 BİLİŞİM SİSTEMLERİ   YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI 
 BİLİŞİM SİSTEMLERİ (UZAKTAN ÖĞRETİM)   ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK ORTAMLARI ANALİZ VE TASARIMI 
 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi   UZMANLIK ALAN DERSİ 
 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi   UZMANLIK ALAN DERSİ 
 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ   BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM 
 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ   SEÇMELİ-II (NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA)  
 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ   ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI  
 BEDEN EĞİTİMİ   Öğretmenlik Uygulaması 
 BEDEN EĞİTİMİ   Öğretmenlik Uygulaması 
 BEDEN EĞİTİMİ   Öğretmenlik Uygulaması 
 HASTA ve YAŞLI HİZMETLERİ   Özel Öğretim Yöntemleri 
Bölüm (2015-2016 Güz) Ders Adı
 ADLİ BİLİŞİM   İŞLETİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİ 
 ADLİ BİLİŞİM   YÜKSEK LİSANS TEZ HAZIRLIK 
 ADLİ BİLİŞİM   SEMİNER 
 ADLİ BİLİŞİM   YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ 
 ADLİ BİLİŞİM   YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI 
 ADLİ BİLİŞİM (UZAKTAN ÖĞRETİM)   İŞLETİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİ 
 ADLİ BİLİŞİM (UZAKTAN ÖĞRETİM)   DÖNEM PROJESİ 
 BİLGİSAYAR EĞİTİMİ   YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ 
 BİLGİSAYAR EĞİTİMİ   YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI 
 BİLİŞİM SİSTEMLERİ   ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK ORTAMLARI ANALİZ VE TASARIMI 
 BİLİŞİM SİSTEMLERİ   YÜKSEK LİSANS TEZ HAZIRLIK 
 BİLİŞİM SİSTEMLERİ (UZAKTAN ÖĞRETİM)   ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK ORTAMLARI ANALİZ VE TASARIMI 
 BİLİŞİM SİSTEMLERİ (UZAKTAN ÖĞRETİM)   DÖNEM PROJESİ 
 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi   UZMANLIK ALAN DERSİ 
 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ   BİLGİSAYAR DONANIMI 
 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ   İŞLETİM SİSTEMLERİ VE UYGULAMALARI  
 FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ   Eğitim Bilimine Giriş 
 HASTA ve YAŞLI HİZMETLERİ   Eğitim Bilimine Giriş 
 KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ   Eğitim Bilimine Giriş 
 MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ   Eğitim Bilimine Giriş 
 TARİH ÖĞRETMENLİĞİ   Eğitim Bilimine Giriş N. Atıflar

Hazırlanıyor


EDİTÖRLÜK

1. Higher Education Studies No:5 (Alan endeksleri), Dergi, Yayın Kurulu Üyeligi, Canadian Center of Science and Education, 01.01.2015

2. Higher Education Studies No:6 (Alan endeksleri), Dergi, Yayın Kurulu Üyeligi, Canadian Center of Science and Education, 03.01.2015

3. Higher Education Studies No:4 (Alan endeksleri), Dergi, Yayın Kurulu Üyeligi, Canadian Center of Science and Education, 05.01.2015

4. Higher Education Studies No:2 (Alan endeksleri), Dergi, Yayın Kurulu Üyeligi, Canadian Center of Science and Education, 07.01.2015

5. Higher Education Studies No:3 (Alan endeksleri), Dergi, Yayın Kurulu Üyeligi, Canadian Center of Science and Education, 09.01.2015

6. Higher Education Studies No:1 (Alan endeksleri), Dergi, Yayın Kurulu Üyeligi, Canadian Center of Science and Education, 11.01.2015

7. Türkiye Sosyal Arastırmalar Dergisi (1.Sayı-Nisan sayısı) (Diger endeksler), Dergi, Editör, Akademisyenler Birligi, 01.08.2015

8. Türkiye Sosyal Arastırmalar Dergisi (2.Sayı-Agustos sayısı) (Diger endeksler), Dergi, Editör, Akademisyenler Birligi, 01.08.2015

9. Türkiye Sosyal Arastırmalar Dergisi (3.sayı-Aralık sayısı) (Diger endeksler), Dergi, Editör, Akademisyenler Birligi, 01.12.2015

10. Higher Education Studies No:5 (Alan endeksleri), Dergi, Yayın Kurulu Üyeligi, Canadian Center of Science and Education, 01.01.2016

11. Higher Education Studies No:6 (Alan endeksleri), Dergi, Yayın Kurulu Üyeligi, Canadian Center of Science and Education, 03.01.2016

12. Higher Education Studies No:4 (Alan endeksleri), Dergi, Yayın Kurulu Üyeligi, Canadian Center of Science and Education, 05.01.2016

13. Higher Education Studies No:2 (Alan endeksleri), Dergi, Yayın Kurulu Üyeligi, Canadian Center of Science and Education, 07.01.2016

14. Higher Education Studies No:3 (Alan endeksleri), Dergi, Yayın Kurulu Üyeligi, Canadian Center of Science and Education, 09.01.2016

15. Higher Education Studies No:1 (Alan endeksleri), Dergi, Yayın Kurulu Üyeligi, Canadian Center of Science and Education, 11.01.2016

16. Türkiye Sosyal Arastırmalar Dergisi (Nisan - 1. Sayı) (TR DIZIN), Dergi, Editör, Akademisyenler Birligi, 2016

17. Türkiye Sosyal Arastırmalar Dergisi (Agustos - 2. Sayı) (TR DIZIN), Dergi, Editör, Akademisyenler Birligi, 2016

18. Türkiye Sosyal Arastırmalar Dergisi (Aralık - 3. Sayı) (TR DIZIN), Dergi, Editör, Akademisyenler Birligi, 2016

19. Higher Education Studies No:5 (Alan endeksleri), Dergi, Hakem kurulu üyeliği, Canadian Center of Science and Education, 01.01.2017

20. Higher Education Studies No:6 (Alan endeksleri), Dergi, Hakem kurulu üyeliği, Canadian Center of Science and Education, 03.01.2017

21. Higher Education Studies No:4 (Alan endeksleri), Dergi, Hakem kurulu üyeliği, Canadian Center of Science and Education, 05.01.2017

22. Higher Education Studies No:2 (Alan endeksleri), Dergi, Hakem kurulu üyeligi, Canadian Center of Science and Education, 07.01.2017

23. Higher Education Studies No:3 (Alan endeksleri), Dergi, Hakem kurulu üyeliği, Canadian Center of Science and Education, 09.01.2017

24. Higher Education Studies No:1 (Alan endeksleri), Dergi, Hakem kurulu üyeliği, Canadian Center of Science and Education, 11.01.2017

25. Türkiye Sosyal Arastırmalar Dergisi (Nisan - 1. Sayı) (TR DIZIN), Dergi, Editör, Akademisyenler Birligi, 2017

26. Türkiye Sosyal Arastırmalar Dergisi (Agustos - 2. Sayı) (TR DIZIN), Dergi, Editör, Akademisyenler Birligi, 2017

27. Türkiye Sosyal Arastırmalar Dergisi (Aralık - 3. Sayı) (TR DIZIN), Dergi, Editör, Akademisyenler Birligi, 2017

28. Egitimde Bilisim Teknolojileri I-II, Kitap, Yrd. Editör, Pegem Akademi, 2017


ÜNİVERSİTE DIŞI DENEYİM

2002-2005, Bilgisayar öğretmeni, Etimesgut Anadolu Ticaret ve Ticaret Meslek Lisesi


SEMİNER, KATILIM BELGELERİ VE ÖDÜLLER

Özellikle son üç yıl; 2017, 2018 ve 2019 yılları arasında STEM, kodlama, robotik tasarım, girişimcilik, Endüstri 4.0, eğitim 4.0, uzaktan eğitim, 3D yazıcı, yapay zeka, gelecek teknolojiler vb. konularda çok fazla sayıda eğitim verdim. Aşağıda sadece birkaç tanesini yazıyorum.

2019 yılında Ankara Sanayi Odası Teknik Koleji'nde (ASO Teknik Koleji) öğretmenlere yönelik STEM+A ve Endüstri 4.0 bağlamında eğitim araçları ile ilgili olarak tüm gün devam eden bir seminer verilmiştir. Seminerde STEM+A'nın farklı disiplinlerde kullanımına yönelik derinlemesine bir inceleme gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Endüstri 4.0 bağlamında Kodlama, Robotik tasarım, Akıllı cihaz tasarımı, 3D yazıcılar, 2D/3D tasarım, siber güvenlik, artırılmış gerçeklik, yapay zeka ve gelecek teknolojilerle gibi konularda bilgilendirme yapılmıştır. Gün sonunda öğretmenlerimiz seminerde sunulan teorik bilgileri uygulamaya dökerek atölye çalışması yapmışlardır.

2019 yılında arasında Ankara Sanayi Odası Teknik Koleji'nde tüm öğretmenlere STEM felsefesi, eğitimde teknoloji entegrasyonu, uzaktan eğitim, gelecek teknolojiler vb. konulu hizmet içi eğitim semineri verdim.

2019 yılında Ankara Sanayi Odası'nın işbirliği ile 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde velilere yönelik "Sosyal Medya ve Teknolojinin Etkin Kullanımı" na yönelik seminer verdim.

2018 yılında Konya Bilim Merkezi'nde düzenlenen STEM & Makers Fest/Expo, 7-18 yaş aralığı çocuklara yönelik olarak Kodlama, Robotik tasarım, 3D yazıcı, Web tasarımı, girişimcilik, e-STEM ve benzeri konularda eğitim çalıştayına eğitimci olarak katıldım. Tüm gün süren etkinlikle farklı okullardan değişik yaş gruplarındaki çocuklar benim rehberliğimde etkinliklere katılarak üretim yapmışlardır.

2018 yılında Hacettepe Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Hacettepe Üniversitesi merkez kampüsünde STEM & Makers Fest/Expo, 7-18 yaş aralığı çocuklara yönelik olarak Kodlama, Robotik tasarım, 3D yazıcı, Web tasarımı, girişimcilik, e-STEM ve benzeri konularda eğitim çalıştayına eğitimci olarak katıldım. Tüm gün süren etkinlikle farklı okullardan değişik yaş gruplarındaki çocuklar benim rehberliğimde etkinliklere katılarak üretim yapmışlardır.

2018 yılında Gazi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ev sahipliğinde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğrenci topluluğu akademik lideri olarak özel okulları kampüs içindeki laboratuarlarımızda ağırladık. Tüm gün boyunca çocuklara yönelik Kodlama, Robotik tasarım, 3D yazıcı, Web tasarımı, girişimcilik, e-STEM ve benzeri konularda eğitim verdim.

2017 yılında Gazi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ev sahipliğinde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğrenci topluluğu akademik lideri olarak özel okulları kampüs içindeki laboratuarlarımızda ağırladık. Tüm gün boyunca çocuklara yönelik Kodlama, Robotik tasarım, 3D yazıcı, Web tasarımı, girişimcilik, e-STEM ve benzeri konularda eğitim verdim.

Eğitimci olarak teşekkür belgesi, 2018
TC MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından organize edilen, Elektronik Eğitim İçerikleri Daire Başkanlığı personeline yönelik toplam 2 gün ve 12 saatlik bir eğitim düzenlenmiştir. Eğitim içeriği uzaktan eğitim, dijital öğrenme, elektronik ders kitapları, çoklu ortam tasarımı ve ilkeleri ile ilgilidir. Katılım belgem uzman eğitimci olarak katkılarımdan ötürüdür.

Eğitimci ve moderatör olarak teşekkür belgesi, 2015
TC MEB Hayat Boyu Öğrenme Gene Müdürlüğü tarafından organize edilen, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Türkiye Yetişkin Öğrenme Gündemi Uygulamaları II projesi kapsamında toplam 4 haftalık bir çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştaya bu 4 haftalık süre içerisinde eğitimci ve moderatör olarak katıldım. Bakanlık ve Genel Müdürlük tarafından çalıştaya katkılarımdan ötürü tarafıma hizmet ödülü verilmiştir. Katılım belgem çalıştaydaki katkılarımdan ötürüdür.

Konferanstaki sunum ve katkılarımdan dolayı Teşekkür Belgesi, 2015
TC Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen "Sosyal Medyanın Etkin ve Etik Kullanımı Projesi" kapsamında - 22 Mart 2015 Pazar Saat:13.00 de “Sosyal Medyanın Etkin ve Etik Kullanımı” konferansı Mamak Bel. Kül. Mrkz. Demirlibahçe Mah. Talatpaşa Bulvar. No:167 yapılmıştır. Bu konferansta konu alanıyla ilgili sunumumdan ötürü tarafıma teşekkür belgesi verilmiştir.

Certificate of Participation, 2nd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 2014, Afyonkarahisar, Turkey

Teşekkür Belgesi, Uluslararası Eğitim Teknolojilerinde Yeni Eğitilimler Konferansı, 2014, Gazimağusa, Kıbrıs

Certificate of Attendance, 3rd International Computer and Instructional Symposium, Trabzon, Türkiye

Teşekkür Belgesi, TBD 31. Ulusal Bilişim Kurultayı, 2014, Ankara, Türkiye

Katılım Belgesi, 2. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, İzmir, Türkiye

Certificate, 10th International Educational Technology Conference & Exhibition, Boğaziçi University, İstanbul, Turkey

Takdirname, TC Etimesgut Kaymakamlığı, 2005, Ankara

Certificate of Attendance, 9th International Educational Technology Conference, Hacettepe University, Ankara, Turkey

Certificate of Attendance, 8. International Educational Technology Conference, Anadolu University, Eskişehir, Turkey

Certificate, 6th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 2012, Gaziantep, Turkey

Teşekkür Belgesi, Ankara Metrosu Başmüdürlüğü, 2012, Ankara, Türkiye

Teşekkür Belgesi, Temel Düzey Bilgisayar Eğitim Programı III, Gazi Üniversitesi, 2009, Ankara, Türkiye

Teşekkür Belgesi, Temel Düzey Bilgisayar Eğitim Programı II, Gazi Üniversitesi, 2008, Ankara, Türkiye

Teşekkür Belgesi, Temel Düzey Bilgisayar Eğitimi Microsoft Word Programı, Gazi Üniversitesi, 2009, Ankara, Türkiye

Teşekkür Belgesi, Temel Düzey Bilgisayar Eğitimi Microsoft Excel Programı, Gazi Üniversitesi, 2009, Ankara, Türkiye

Editör Yardımcılığı, Bilişim Teknolojileri Dergisi, Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Müdürlüğü, 2004-2015, Ankara, Türkiye

Öğretim Elemanı Mevlana Katılım Belgesi, Kazan Federal University (Mevlana değişim programı), 2014, Kazan, Tataristan, Rusya

Teşekkür belgesi, Gazi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, 2012, Ankara, Türkiye

Conference Certificate of Participation, E-Learn 2009: World Conference on E-learning in Corporate, Government, Healthcare and Higher Education, 2009, Vancouver, Canada

Katılım Belgesi, Editör ve Yazar 1. Eğitim Seminer, Tübitak Ulakbim, 2015, Ankara, Türkiye

Eğitime Katılım Sertifikası, Ölçme-Değerlendirmede Kalite Güvencesi, Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, 2014, Ankara, Türkiye

Eğitime Katılım Sertifikası, TS EN ISO/IEC 17024 Uygunluk Değerlendirmesi Personel Bilgilendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar Standardı, Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, 2014, Ankara, Türkiye

Eğitime Katılım Sertifikası, Kalite Politikası, Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, 2014, Ankara, Türkiye

Katılımcı Belgesi, Ulusal Akademik Ar-Ge Destek Programları Tanıtımı ve Proje Önerisi Hazırlama Eğitimi, Tübitak ARDEB, 2014, Ankara, Türkiye

Teşekkür Belgesi, Temel Düzey Bilgisayar Eğitim Programı V, Gazi Üniversitesi, 2010, Ankara, Türkiye

Katılım Belgesi, Aile Merkezli Koruyucu ve Önleyici Sosyal Politikalar, TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2014, Ankara, Türkiye

Teşekkür Belgesi, Arttırılmış Gerçeklik Ortamları Analiz ve Tasarımı Semineri, TAI TUSAŞ-TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ, 2013, Ankara, Türkiye

Teşekkür Belgesi, Z-Kitap Standart ve Kriter Belirleme Çalıştayı, TC Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurul Başkanlığı, 2016, Ankara, Türkiye

Eğitimci Katılım Belgesi, Dijital Yetkinlik ve Girişimcilik Yeterlikleri Uzaktan Öğrenme Materyali Geliştirme Çalıştayı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve AB Bakanlığı, 2015, Ankara, Türkiye

Eğitimci Katılım Belgesi, Türkiye Yetişkin Öğrenme Gündemi Uygulamaları II Projesi - Sekiz Anahtar Yeterlik Programı Geliştirme, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve AB Bakanlığı, 2015, Ankara, Türkiye

Eğitimci Teşekkür Belgesi, Sosyal Medyanın Etkin ve Etik Kullanımı, Adıyaman İl ve İlçeleri Eğitim Vakfı - Gençlik ve Spor Bakanlığı Destekli Proje, 2015, Ankara, Türkiye

Katkı Teşekkür Belgesi, Gazi Eğitim Fakültesi Mezuniyet Törenleri, 2016, Ankara, Türkiye

Certification of Appreciation, 11th International Computer and Instructional Symposium, 2017, Malatya, Turkey

Certificate of Participation, 5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 2017, İzmir, Turkey

UZAKTAN EĞİTİM İÇERİK GELİŞTİRDİĞİM DERSLER

3. Arttırılmış gerçeklik ortamları analiz ve tasarımı, Yüksek lisans ve doktora

2. İşletim sistemleri ve uygulamaları, Yüksek lisans ve doktora

1. İşletim sistemleri güvenliği, Yüksek lisans ve doktora


VERDİĞİM YETİŞTİN EĞİTİMİ KUSLARI

5. Web tasarımcısı I

4. Web tasarımcısı II

3. PHP ile Internet Programlama

2. Temel bilgisayar kullanımı

1. Java ile nesneye yönelik programlama


DANIŞMANLIK YAPTIĞIM VE BAŞARI İLE TAMAMLANAN YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJELERİ

Tezsiz Yüksek Lisans Mezunları Tez Konusu / Dönem Projesi Konusu
Yağmur KOCAKIR Uzaktan Eğitimde Eğilimler Ve Problemler
Yakup YILMAZ Uzaktan Eğitimde Sosyal Bulunuşluk
Anıl ALKAYA Batman İlinde Suçların Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Haritalanması
Muhammed Tahir ÖZDEN Üniversite Adaylarının Sosyal Medya Kullanma Alışkanlıklarının İncelenmesi
Cüneyt ÖZEL Bir Arttırılmış Gerçeklik Ortamı Geliştirme Süreci.
Murat DEMİRCAN Artırılmış Gerçeklik Kitabı.
İsmail ARSLAN Hava Trafik Sistemlerinde Ortak Radar Data Ve Tracker Kullanılması
Nalan AKKUŞ Mobbing Analiz Uzman Sistemi
Mesut YEŞİLYURT Biyometrik Güvenlik Sistemlerinde Adli Bilişim.
Hakan DEMİRCAN Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Yatırımlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Anıl ALKAYA Bilgisayar Sistemlerinde Canlı İmaj Alma
Bahadır TURAN Siber Saldırı Türleri Ve Dünyanın Önde Gelen Ordularının Siber Kabiliyetler Olarak İncelenmesi.
Tuncay KARAMAN Android Uygulamalarda Adli Bilişim İncelemesi: Mobiledit Örneği
Nevcihan TÜMER Adli Bilişim Süreci Kapsamında Türkiye ABD Karşılaştırması
Serdar YARAR Adli Bilişim İncelemelerine Yönelik Örnek Bir Uygulama Geliştirme.
Ceyhun YILMAZ Harita Üzerinde Metin Tanıma İle Artırılmış Gerçeklik Uygulaması.
Bayram ALBAYRAK 2 Boyutlu Ve 3 Boyutlu Yüz Bulma Ve Tanıma Algoritmalarının İncelenmesi
Medine ALBAYRAK Opencv Yüz Tanıma İncelemesi Ve Emgucv Kütüphanesi Kullanılarak Yüz Tanıma Uygulaması Örneği
Sacit ÖZEL Hibrid Savaş Modeli Olarak Siber Savaşlar Ve Ulusal Güvenliğimize Olası Etkilerinin İncelenmesi
Coşkun BAYĞAR Görüntü İşleme ile Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarında Güvenlik Denetimi ve Uygulama Örneği
Çağrı KAYA Dijital Delil Zinciri ve Materyal Depolama
Gökhan ÜNAL Blockchain ile Geleneksel Veritabanlarının Kapsamlı Karşılaştırılması ve Güvenlik Analizi
Onur KARAİSLİ Siber Suçlar: Devlet Kurumlarında siber Güvenlik Faaliyetleri
Murat FAYRAP İnternet Ağı Saldırıları Sonrası Ağ Adli Bilişim İncelemeleri
Emre PEHLİVAN Pentester Web Arayüzünün Geliştirilmesi
Osman Melih ZEYTUN Kali Linux Araçlarını Tetikleyecek Web Servisi Geliştirilmesi
Cem ÖZTÜRK Arduino ile On/Off Anahtarlama Sistemlerinin Web Tabanlı Kontrolü
İLETİŞİM


Gazi Üniversitesi
Gazi Eğitim Fakültesi
Bosna Binası No: 104

+90 312 202 1823 (Bölüm Sekreterliği)
+90 312 202 1692